Apie programą

Mokykla veiklą vykdo nuo 2011 metų. Mūsų mokykla remiasi Dr. Trevor MacKee, Brigham Young universiteto žmogaus vystymosi srities profesoriaus sukurta Dvikalbio mokymo programa, pagal kurią vaikai įgyja įgūdžius laisvai kalbėti angliškai.

Programa sukurta apmokyti vaikus užsienio kalbos žaidimo forma, kai visas dėmesys būna skirtas vaikui, o užsiėmimai pravedami linksmoje atmosferoje. Užsienio kalba išmokstama panašiai, kaip mes vaikystėje mokomės gimtosios kalbos. Paprastai vaikai pradeda laisvai kalbėti jau po 500 užsiėmimų valandų.

Vaikams yra ugdomi raidžių ir žodžių atpažinimo įgūdžiai, kurie padės jiems mokantis skaityti ir suprasti tekstą. Dėka mokymo metu sukuriamos geranoriškumo ir linksmumo aplinkos vaikai įgyja pasitikėjimo savo galimybėmis

Vaikai nėra specialiai mokomi vertimo ar gramatikos. Vietoj to mokytojai sukuria mokomąsias situacijas, kurių metu vaikai žaidžia, dainuoja, klauso pasakojimų ir dalyvauja nedideliuose vaidinimuose. Dėstymas sutelktas į temas, kurios vaikams yra pažįstamos.

Kviečiame atvykti vaikučius susipažinti, linksmai praleisti laiką ir išmokti anglų kalbos.

2 nemokamos pamokėlės atvykus į mokyklą; 1 nemokama pamokėlė Online.

Tarptautinė Kalbų Programa ILP

Tarptautinė Kalbų Programa (ILP www.ilp.org) – tai nekomercinė organizacija, kuri remiasi savanorių veikla. Nuo 1992 m. ILP sėkmingai moko vaikus anglų kalbos įvairiose pasaulio šalyse. Kiekvienais metais privačioms ir valstybinėms mokykloms ILP parengia daugiau kaip 400 savanorių, gavusių specialius pažymėjimus, ir mokytojų, dirbančių pagal sutartį .

Vaikai mokosi iš vadovėlių ir naudojasi Amerikos mokyklų (!) mokymo kursu. Mažieji studentai mokosi kalbėti gamtos mokslų, matematikos, visuomeninių mokslų ir literatūros temomis. Baigę šią programą, vaikai gali sėkmingai mokytis klasėse, kuriose dalykai dėstomi tiek anglų kalba, tiek gimtąja.

Kaip programa veikia?

Kiekvienas ILP kursas pradedantiesiems padalintas į 4 grupes po 6-8 vaikus kiekvienoje. Kiekvieną grupę moko vienas iš 4 angliškai kalbančių mokytojų. Kiekvienas vaikas 2 valandas per dieną aktyviai dalyvauja pratybose, kurios vedamos tik anglų kalba. Per dieną mokiniai mokosi 4 dalykų, kuriuos dėsto 4 skirtingi mokytojai. Vaikai nėra specialiai mokomi vertimo ar gramatikos. Vietoj to mokytojai sukuria mokomąsias situacijas, kurių metu vaikai žaidžia, dainuoja, klauso pasakojimų ir dalyvauja nedideliuose vaidinimuose. Dėstymas sutelktas į temas, kurios vaikams yra pažįstamos. Vaikai gali kepti pyragą virtuvėje, statyti žaislinį namelį dirbtuvėse, lavintis sporto salėje, vaidinti spektaklyje „Trys paršiukai“, lipdyti iš molio dailės užsiėmimuose ir kt., bendraudami vienas su kitu tik angliškai. Šiuo tikslu visai nereikalingos pradinės anglų kalbos žinios. Pakankamai gerai kalbantys vaikai mokosi atskirai nuo tų, kurie tik pradeda. Atmosfera, sukuriama linksmų užsiėmimų ir gero linkinčių mokytojų bei vienodo pasirengimo mokinių, puikiai tinka užsienio kalbos mokymuisi.

Rezultatų vertinimas

Tėvams siūloma individualiai susitikti su mokytoju ir savo vaiku kartą per mėnesį, kad vaikas ramioje aplinkoje galėtų tėvams pademonstruoti savo įgūdžius, padainavęs išmoktą dainelę, sužaidęs žaidimą ar pakalbėjęs su mokytoju apie būsimus meninius projektus. Pasibaigus kiekvienam semestrui, vaikai su mokytojais anglų kalba paruošia pasirodymą ar spektaklį, į kurį pakviečia visus tėvus. Vaikai dainuoja, atlieka trumpus etiudus, rodo šokio numerius ar vaidina 30-60 min. mini-pjeses. Kiekvienas pasirodymas savitas ir pritaikytas konkretaus vaiko įgūdžiams ir sugebėjimams. Tokie pasirodymai – puikus būdas tėvams, mokytojams ir, žinoma, patiems vaikams pamatyti atkaklaus darbo rezultatus.

ILP programos moksliniai tyrimai ir patirtis kartu su Dr. Trevor MacKee, Brigham Young universiteto žmogaus vystymosi srities profesoriumi, parodė, kad po 500 valandų užsiėmimų (vieneri mokslo metai) pagal Dvikalbio mokymo programą vaikai įgyja įgūdžius laisvai kalbėti angliškai. ILP programos studentai sugebėjo pasiekti tokių anglų kalbos gebėjimų, kuriuos galima sulyginti su jų bendraamžių Amerikoje gebėjimais.

Raštingumas

Norint išlaikyti vaikų gebėjimą laisvai kalbėti angliškai, reikia juos mokyti skaityti ir rašyti. Po metų baigę programą pradedantiesiems, vaikai praleidžia 10 valandų kiekvieną savaitę, mokydamiesi skaityti ir rašyti anglų kalbos gramatikos pratybose pagal ILP programą. Vaikams yra ugdomi raidžių ir žodžių atpažinimo įgūdžiai, kurie padės jiems mokantis skaityti ir suprasti tekstą. Dėka mokymo metu sukuriamos geranoriškumo ir linksmumo aplinkos vaikai įgyja pasitikėjimo savo galimybėmis ir, skaitydami savo pirmąją anglišką knygą ar įrašinėdami savo pačių pasakojimus angliškai, jaučiasi anglų kalbos žinovais.

Vienodas gebėjimų lygis

ILP sukūrė Pradinę programą mokykloms ir mokymo centrams, priimantiems vaikus, įsisavinusius anglų kalbos šnekėjimo, skaitymo ir rašymo pradmenis pagal ILP pradedančiųjų programą. Naudodamiesi Amerikos valstybinių mokyklų vadovėliais, kompiuterinėmis programomis bei mokymo ištekliais, vaikai mokosi kalbėti, skaityti ir rašyti angliškai pagrindinėje mokykloje dėstomomis temomis: užsienio kalbos, gamtos mokslų, matematikos ir kt. Vaikai pasiekia tokį pat anglų kalbos mokėjimo lygį, kaip ir jų bendraamžiai Amerikoje. Jie taip pat mokosi naudotis mokymo medžiaga anglų kalba ir taikyti praktikoje raštiškus ir žodinius vertimus. Pradinėje programoje dėmesys sutelktas ne į pažintinio, bet į lingvistinio ugdymo lygį, ir todėl ji ne pakeičia, o papildo pagrindinę mokymo programą. Šešios valandos per savaitę – laikas, kurio visiškai pakanka, kad vaikas palaikytų aukštą šnekamosios kalbos, supratimo, skaitymo ir rašymo lygį ir tuo pačiu nebūtų atitrauktas nuo įprastinio mokyklos tvarkaraščio.

Dvikalbio mokymo kursas

Baigęs šešerių metų mokymo pagal Pradinę programą kursą, vaikas yra pasiruošęs sėkmingai įgyti naujų žinių tiek anglų kalba, tiek gimtąja. Vaikai, kurie mokėsi pagal ILP programą, paprastai pasiekia šį gebėjimų lygį, būdami 13-15 metų amžiaus.